Prema Logo

Център зa професионално обучение

За нас

Администрация

инж. Светослав Марков - Управител

Татяна Тодорова - Директор

инж. Елина Вълова - ЗАТС

Према ООД