Prema Logo

Център зa професионално обучение

За нас

За нас

Фирмата стартира своята успешна дейност през 2007 година като център за професионално обучение към ЕТ „Према-Св. Марков-П. Марков” и функционира като такава до 31.12.2011 г. За този период има обучени 1391 курсисти, като от тях, 205 души са получили свидетелство за професионална квалификация , 338 – свидетелства за правоспособност , 848 – удостоверения за професионално обучение по следните специалности:

- „Заварчик”;

- „Огняр”;

- „Охранител”;

- „Готвач”;

- „Хлебар–сладкар”;

- „Сервитьор-барман”;”

- Текстообработване”;

- „Строител-монтажник”;

- „Строител”;

- „Помощник пътен строител”;

- ”Строителен техник”;

- „Техник по транспортна техника”;

- ”Помощник в строителството”:

- „Вътрешни ВИК- мрежи”;

- „Монтьор на транспортна техника”

От 01.01.2012 фирмата се преобразува в „Према 2010” ООД и има 2300 обучени курсисти, като от тях: 950 с удостоверение за професионално обучение; 430 – със свидетелство за правоспособност, 920 – със свидетелство за професионална квалификация. Извършваните обучения са по следните специалности и ключови умения:

- „Дигитална компетентност”;

- „Оператор на компютър”;

- „Инициативност и предприемачество”;

- „Бизнес услуги”;

- „Озеленяване и цветарство”;

- ”Помощник пътен строител”;

- „Строител”;

- „Спасител при бедствия, катастрофи и аварии”;

- „Моделиер-технолог на облекло от текстил”;

- „Италиански език”;

- „Английски език”;

Провежданите обучения са по заявка на работодатели и по процедури, реализирани по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 – „Адаптивност”, „Развитие”, „Аз мога” и „Аз мога повече”. Кандидатът е вписан и като доставчик на обучителни услуги по ваучерни схеми, реализирани по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР, където Договарящ орган се явява Агенция по заетостта.

Према ООД

Последни публикации