Prema Logo

Център зa професионално обучение

Обучение

Обучение за учители

ЦПО „ПРЕМА 2010“ ООД гр. Ловеч организира курсове за повишаване на квалификацията и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.

Обучението се осъществява на основание чл. 43 и чл.46 от НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалистипоодобрени програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Повече информация