Prema Logo

Център зa професионално обучение

Професионални направления

Номер Код Професия Линк
1 345040 Сътрудник в бизнес - услуги още инфо...
2 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес още инфо...
3 346020 Офис – секретар още инфо...
4 482030 Оператор на компютър още инфо...
5 521010 Машинен техник още инфо...
6 521030 Машинен оператор още инфо...
7 521090 Заварчик още инфо...
8 521100 Стругар още инфо...
9 521110 Шлосер още инфо...
10 522020 Електромонтьор още инфо...
11 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации още инфо...
12 522050 Оператор на парни и водогрейни съоръжения още инфо...
13 525020 Монтьор на транспортна техника още инфо...
14 525060 Монтьор на подемно транспортна техника още инфо...
15 525120 Работник по транспортна техника още инфо...
16 541030 Хлебар – сладкар още инфо...
17 541050 Работник в хранително-вкусовата промишленост още инфо...
18 542040 Моделиер – технолог на облекло още инфо...
19 542090 Работник в производството на облекло още инфо...
20 542100 Работник в обувно и кожено-галантерийно производство още инфо...
21 542110 Шивач още инфо...
22 543010 Техник- технолог в дървообработването още инфо...
23 543090 Работник в дървопреработването още инфо...
24 581010 Геодезист още инфо...
25 582010 Строителен техник още инфо...
26 582030 Строител още инфо...
27 582040 Строител – монтажник още инфо...
28 582050 Монтажник на ВиК мрежи още инфо...
29 582060 Пътен строител още инфо...
30 582080 Помощник в строителството още инфо...
31 582090 Помощник пътен строител още инфо...
32 621060 Фермер още инфо...
33 621110 Работник в растениевъдството още инфо...
34 621120 Работник в животновъдството още инфо...
35 622010 Техник - озеленител още инфо...
36 622030 Работник в озеленяването още инфо...
37 623060 Работник в горското стопанство още инфо...
38 624040 Работник в рибовъдството още инфо...
39 762020 Сътрудник социални дейности още инфо...
40 762040 Социален асистент още инфо...
41 811010 Хотелиер още инфо...
42 811030 Камериер още инфо...
43 811040 Портиер-пиколо още инфо...
44 811070 Готвач още инфо...
45 811080 Сервитьор – барман още инфо...
46 811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения още инфо...
47 813010 Помощник – инструктор по спортно – туристическа дейност още инфо...
48 813080 Организатор на спортни прояви и първенства още инфо...
49 815010 Фризьор още инфо...
50 815020 Козметик още инфо...
51 840090 Водач на МПС за обществен превоз още инфо...
52 851010 Еколог още инфо...
53 861010 Охранител още инфо...
54 861020 Спасител при бедствия, аварии и катастрофи още инфо...
55 341020 Продавач - консултант още инфо...
56 482030 Оператор на компютър още инфо...
57 525010 Техник по транспотна техника още инфо...
58 343020 Финансов отчетник още инфо...
59 344030 Оперативен счетоводител още инфо...
60 345060 Касиер още инфо...
61 345080 Снабдител още инфо...
62 345120 Икономист още инфо...
63 346010 Офис - мениджър още инфо...
64 346030 Деловодител още инфо...
65 622020 Озеленител още инфо...
66 762030 Помощник - възпитател още инфо...
67 813100 Помощник - треньор още инфо...