Prema Logo

Център зa професионално обучение

Кандидатствай онлайн

Кандидатствай онлайн

Професии

Професии

Преподаватели

Преподаватели

Лизензи

Лизензи

Новини и предстоящи курсове

информация

Избралите "ПРЕМА 2010" ООД получават безплатно обучение за правоспособност.

Обучение за учители

ЦПО „ПРЕМА 2010“ ООД гр. Ловеч организира курсове за повишаване на квалификацията и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие.

Обучението се осъществява на основание чл. 43 и чл.46 от НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалистипоодобрени програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.

Още новини >>

Активност

19
Jul
2024

Активни потребители

Бърз и лесен начин да разберете за стартиращи курсове, предстоящи изпити, новини и други е да харесате страницата ни във Фейсбук.

>> 3410201 Продавач - консултант >> 3450401 Бизнес - услуги >> 3450501 Малък и среден бизнес >> 3460201 Административно обслужване >> 4820301 Текстообработване >> 5210105 Машини и системи с ЦПУ >> 5210301 Металорежещи машини >> 5210303 Машини и съоръжения за заваряване >> 5210901 Заваряване >> 5211001 Стругарство >> 5211101 Шлосерство >> 5220201 Електрически машини и апарати >> 5220204 Електрообзавеждане на производството >> 5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника >> 5220210 Електрически инсталации >> 5220211 Електродомакинска техника >> 5220406 Газова техника >> 5220409 Топлотехника – топлинна,климатична, вентилационна и хладилна >> 5220501 Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения >> 5250201 Автотранспортна техника >> 5250202 Пътно – строителна техника >> 5250601 Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства >> 5250602 Подемно - транспортна техника с електрозадвижване >> 5251201 Автобояджийство >> 5251202 Автотенекеджийство >> 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия >> 5410302 Производство на сладкарски изделия >> 5410501 Хранително-вкусова промишленост >> 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил >> 5420402 Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи >> 5420901 Производство на облекло >> 5421001 Обувно и кожено - галантерийно производство >> 5421101 Шивачество >> 5430101 Мебелно производство >> 5430906 Производство на мебели >> 5810101 Геодезия
>> 5820101 Строителство и архитектура >> 5820103 Водно строителство >> 5820104 Транспортно строителство >> 5820302 Кофражи >> 5820303 Армировка и бетон >> 5820304 Зидария >> 5820305 Мазилки и шпакловки >> 5820306 Вътрешни облицовки и настилки >> 5820307 Външни облицовки и настилки >> 5820309 Бояджийски работи >> 5820310 Строително дърводелство >> 5820311 Строително тенекеджийство >> 5820312 Покриви >> 5820401 Стоманобетонни конструкции >> 5820402 Метални конструкции >> 5820403 Сухо строителство >> 5820404 Дограма и Стъклопоставяне >> 5820405 Изолации в строителството >> 5820501 Вътрешни ВиК мрежи >> 5820502 Външни ВиК мрежи >> 5820601 Строител на пътища , магистрали и съоръжения към тях >> 5820602 Строител на релсови пътища и съоръжения към тях >> 5820801 Основни и довършителни работи >> 5820901 Пътища, магистрали и съоръжения >> 5820902 Релсови пътища и съоръжения >> 6210601 Земеделец >> 6210602 Производител на селскостопанска продукция >> 6211101 Зеленчукопроизводство >> 6211102 Трайни насаждения >> 6211103 Тютюнопроизводство >> 6211104 Гъбопроизводство и билки,етерични –маслени и медоносни култури >> 6211201 Говедовъдство и биволовъдство >> 6211202 Овцевъдство и козевъдство >> 6211203 Свиневъдство >> 6211204 Птицевъдство >> 6211205 Зайцевъдство
>> 6211206 Пчеларство >> 6211207 Бубарство >> 6211208 Коневъдство >> 6220101 Цветарство >> 6220102 Парково строителство и озеленяване >> 6220301 Озеленяване и цветарство >> 6230601 Лесокултурни дейности >> 6230602 Дърводобив >> 6230603 Дивечовъдство >> 6230604 Билкарство >> 6240401 Рибовъдство >> 7620201 Социална работа с деца и семейства в риск >> 7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания >> 7620401 Подпомагане на деца >> 7620402 Подпомагане на възрастни >> 8110101 Организация на хотелиерството >> 8110301 Хотелиерство >> 8110401 Хотелиерство >> 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки >> 8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене >> 8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения >> 8110902 Работник в в обслужване на заведенията за хранене и развлечения >> 8130101 Спортно – туристически дейности >> 8130801 Организация на спортни прояви и първенства >> 8150101 Фризьорство >> 8150201 Козметика >> 8400901 Вътрешни и международни превози на пътници >> 8400902 Вътрешни и международни превози на товари >> 8510101 Екология и опазване на околната среда >> 8610101 Банкова охрана и инкасова дейност >> 8610102 Лична охрана >> 8610103 Физическа охрана на обекти >> 8610201 Търсене, спасяване и извършване на аварийно – възстановителни работи >> КК1 Общуване на роден език: Водене на кореспонденция >> 1КК2 Общуване на чужд език – английски език: Способността да се разбират и съставят устни и писмени послания >> 2КК2 Общуване на чужд език – италиански език: Способността да се разбират и съставят устни и писмени послания
>> 3КК2 Общуване на чужд език – немски език: Способността да се разбират и съставят устни и писмени послания >> 4КК2 Общуване на чужд език – руски език: Способността да се разбират и съставят устни и писмени послания >> КК4 Дигитална компетентност: Базови и специфични компютърни умения >> КК 5 Умение за учене: Умение за учене >> КК 6 Обществени и граждански компетентности: Обществени и граждански компетентности >> 1КК7 Инициативност и предприемачество: Обща икономическа култура >> 2КК7 Инициативност и предприемачество: Лидерски умения >> 3КК7 Инициативност и предприемачество: Инициативност и предприемачество >> 4КК7 Инициативност и предприемачество: Умения за планиране и ръководство на проекти >> 5КК7 Инициативност и предприемачество: Умения за поемане и оценка на риска >> 5250101 Автотранспортна техника >> 5250102 Пътно - строителна техника >> 3430201 Финансова отчетност >> 3440301 Оперативно счетоводство >> 3450601 Касиер >> 3450801 Снабдител >> 3451201 Индустрия >> 3451202 Търговия >> 3451203 земеделско стопанство >> 3451204 Икономика и мениджмънт >> 3460101 Бизнес - администрация >> 3460301 Деловодство и архив >> 6220201 Цветарство >> 6220202 Парково строителство и озеленяване >> 7620301 Помощник - възпитател в отглеждането и възпитанието на деца >> 8131001 Спорт >> kk1 Специфично обучение в сферата на съвременните технологии за разработване на софтуер >> kk2 Специфично обучение продажба на ИТ >> kk3 Надграждане на професионалните умения на служителите в областта на преработка на зеленчуци >> kk4 Обучение за работа с оптична мрежа >> kk5 Общуване на чужд език – английски език - фирма Антиподес ЕООД >> kk6 Общуване на чужд език – английски език - фирма Балкан Агрикалчарал ООД >> kk7 Общуване на чужд език – английски език - фирма Кейбъл тел прима АД >> Спецефично Продажба на ИТ за служителите на Антиподес- ЕООД