Prema Logo

Център зa професионално обучение

Ключови компетентности

Номер Професия Линк
1 Общуване на роден език: Водене на кореспонденция още инфо...
2 Общуване на чужд език – английски език: Способността да се разбират и съставят устни и писмени послания още инфо...
3 Общуване на чужд език – италиански език: Способността да се разбират и съставят устни и писмени послания още инфо...
4 Общуване на чужд език – немски език: Способността да се разбират и съставят устни и писмени послания още инфо...
5 Общуване на чужд език – руски език: Способността да се разбират и съставят устни и писмени послания още инфо...
6 Дигитална компетентност: Базови и специфични компютърни умения още инфо...
7 Умение за учене: Умение за учене още инфо...
8 Обществени и граждански компетентности: Обществени и граждански компетентности още инфо...
9 Инициативност и предприемачество: Обща икономическа култура още инфо...
10 Инициативност и предприемачество: Лидерски умения още инфо...
11 Инициативност и предприемачество: Инициативност и предприемачество още инфо...
12 Инициативност и предприемачество: Умения за планиране и ръководство на проекти още инфо...
13 Инициативност и предприемачество: Умения за поемане и оценка на риска още инфо...
14 Специфично обучение в сферата на съвременните технологии за разработване на софтуер още инфо...
15 Специфично обучение продажба на ИТ още инфо...
16 Надграждане на професионалните умения на служителите в областта на преработка на зеленчуци още инфо...
17 Обучение за работа с оптична мрежа още инфо...
18 Общуване на чужд език – английски език - фирма Антиподес ЕООД още инфо...
19 Общуване на чужд език – английски език - фирма Балкан Агрикалчарал ООД още инфо...
20 Общуване на чужд език – английски език - фирма Кейбъл тел прима АД още инфо...