Prema Logo

Център зa професионално обучение

Курсове

КодНаименованиеСтартова датаПродължителностЛинк
3410201Продавач - консултант0000-00-00100 дниповече ...
3450401Бизнес - услуги0000-00-00100 дниповече ...
3450501Малък и среден бизнес0000-00-00100 дниповече ...
3460201Административно обслужване0000-00-00100 дниповече ...
4820301Текстообработване0000-00-0050 дниповече ...
5210105Машини и системи с ЦПУ0000-00-00160 дниповече ...
5210301Металорежещи машини0000-00-00100 дниповече ...
5210303Машини и съоръжения за заваряване0000-00-00100 дниповече ...
5210901Заваряване0000-00-0050 дниповече ...
5211001Стругарство0000-00-0050 дниповече ...
5211101Шлосерство0000-00-0050 дниповече ...
5220201Електрически машини и апарати0000-00-00100 дниповече ...
5220204Електрообзавеждане на производството0000-00-00100 дниповече ...
5220207Електрообзавеждане на транспортна техника0000-00-00100 дниповече ...
5220210Електрически инсталации0000-00-00100 дниповече ...
5220211Електродомакинска техника0000-00-00100 дниповече ...
5220406Газова техника0000-00-00100 дниповече ...
5220409Топлотехника – топлинна,климатична, вентилационна и хладилна0000-00-00100 дниповече ...
5220501Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения0000-00-00100 дниповече ...
5250201Автотранспортна техника0000-00-00100 дниповече ...
5250202Пътно – строителна техника0000-00-00100 дниповече ...
5250601Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства0000-00-00100 дниповече ...
5250602Подемно - транспортна техника с електрозадвижване0000-00-00100 дниповече ...
5251201Автобояджийство0000-00-0050 дниповече ...
5251202Автотенекеджийство0000-00-0050 дниповече ...
5410301Производство на хляб и хлебни изделия0000-00-00100 дниповече ...
5410302Производство на сладкарски изделия0000-00-00100 дниповече ...
5410501Хранително-вкусова промишленост0000-00-0050 дниповече ...
5420401Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил0000-00-00160 дниповече ...
5420402Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи0000-00-00160 дниповече ...
5420901Производство на облекло0000-00-0050 дниповече ...
5421001Обувно и кожено - галантерийно производство0000-00-0050 дниповече ...
5421101Шивачество0000-00-0050 дниповече ...
5430101Мебелно производство0000-00-00160 дниповече ...
5430906Производство на мебели0000-00-0050 дниповече ...
5810101Геодезия0000-00-00160 дниповече ...
5820101Строителство и архитектура0000-00-00160 дниповече ...
5820103Водно строителство0000-00-00160 дниповече ...
5820104Транспортно строителство0000-00-00160 дниповече ...
5820302Кофражи0000-00-00100 дниповече ...
5820303Армировка и бетон0000-00-00100 дниповече ...
5820304Зидария0000-00-00100 дниповече ...
5820305Мазилки и шпакловки0000-00-00100 дниповече ...
5820306Вътрешни облицовки и настилки0000-00-00100 дниповече ...
5820307Външни облицовки и настилки0000-00-00100 дниповече ...
5820309Бояджийски работи0000-00-00100 дниповече ...
5820310Строително дърводелство0000-00-00100 дниповече ...
5820311Строително тенекеджийство0000-00-00100 дниповече ...
5820312Покриви0000-00-00100 дниповече ...
5820401Стоманобетонни конструкции0000-00-00100 дниповече ...
5820402Метални конструкции0000-00-00100 дниповече ...
5820403Сухо строителство0000-00-00100 дниповече ...
5820404Дограма и Стъклопоставяне0000-00-00100 дниповече ...
5820405Изолации в строителството0000-00-00100 дниповече ...
5820501Вътрешни ВиК мрежи0000-00-00100 дниповече ...
5820502Външни ВиК мрежи0000-00-00100 дниповече ...
5820601Строител на пътища , магистрали и съоръжения към тях0000-00-00100 дниповече ...
5820602Строител на релсови пътища и съоръжения към тях0000-00-00100 дниповече ...
5820801Основни и довършителни работи0000-00-0050 дниповече ...
5820901Пътища, магистрали и съоръжения0000-00-0050 дниповече ...
5820902Релсови пътища и съоръжения0000-00-0050 дниповече ...
6210601Земеделец0000-00-00100 дниповече ...
6210602Производител на селскостопанска продукция0000-00-00160 дниповече ...
6211101Зеленчукопроизводство0000-00-0050 дниповече ...
6211102Трайни насаждения0000-00-0050 дниповече ...
6211103Тютюнопроизводство0000-00-0050 дниповече ...
6211104Гъбопроизводство и билки,етерични –маслени и медоносни култури0000-00-0050 дниповече ...
6211201Говедовъдство и биволовъдство0000-00-0050 дниповече ...
6211202Овцевъдство и козевъдство0000-00-0050 дниповече ...
6211203Свиневъдство0000-00-0050 дниповече ...
6211204Птицевъдство0000-00-0050 дниповече ...
6211205Зайцевъдство0000-00-0050 дниповече ...
6211206Пчеларство0000-00-0050 дниповече ...
6211207Бубарство0000-00-0050 дниповече ...
6211208Коневъдство0000-00-0050 дниповече ...
6220101Цветарство0000-00-00160 дниповече ...
6220102Парково строителство и озеленяване0000-00-00160 дниповече ...
6220301Озеленяване и цветарство0000-00-0050 дниповече ...
6230601Лесокултурни дейности0000-00-0050 дниповече ...
6230602Дърводобив0000-00-0050 дниповече ...
6230603Дивечовъдство0000-00-0050 дниповече ...
6230604Билкарство0000-00-0050 дниповече ...
6240401Рибовъдство0000-00-0050 дниповече ...
7620201Социална работа с деца и семейства в риск0000-00-00160 дниповече ...
7620202Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания0000-00-00160 дниповече ...
7620401Подпомагане на деца0000-00-00100 дниповече ...
7620402Подпомагане на възрастни0000-00-00100 дниповече ...
8110101Организация на хотелиерството0000-00-00160 дниповече ...
8110301Хотелиерство0000-00-0050 дниповече ...
8110401Хотелиерство0000-00-0050 дниповече ...
8110701Производство на кулинарни изделия и напитки0000-00-00100 дниповече ...
8110801Обслужване на заведения в обществено хранене0000-00-00100 дниповече ...
8110901Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения0000-00-0050 дниповече ...
8110902Работник в в обслужване на заведенията за хранене и развлечения0000-00-0050 дниповече ...
8130101Спортно – туристически дейности0000-00-00160 дниповече ...
8130801Организация на спортни прояви и първенства0000-00-00160 дниповече ...
8150101Фризьорство0000-00-00100 дниповече ...
8150201Козметика0000-00-00100 дниповече ...
8400901Вътрешни и международни превози на пътници0000-00-0050 дниповече ...
8400902Вътрешни и международни превози на товари0000-00-0050 дниповече ...
8510101Екология и опазване на околната среда0000-00-00160 дниповече ...
8610101Банкова охрана и инкасова дейност0000-00-00160 дниповече ...
8610102Лична охрана0000-00-00160 дниповече ...
8610103Физическа охрана на обекти0000-00-00160 дниповече ...
8610201Търсене, спасяване и извършване на аварийно – възстановителни работи0000-00-00160 дниповече ...
КК1 Общуване на роден език: Водене на кореспонденция0000-00-002 дниповече ...
1КК2Общуване на чужд език – английски език: Способността да се разбират и съставят устни и писмени послания0000-00-00180 дниповече ...
2КК2Общуване на чужд език – италиански език: Способността да се разбират и съставят устни и писмени послания0000-00-00180 дниповече ...
3КК2Общуване на чужд език – немски език: Способността да се разбират и съставят устни и писмени послания0000-00-00180 дниповече ...
4КК2Общуване на чужд език – руски език: Способността да се разбират и съставят устни и писмени послания0000-00-00180 дниповече ...
КК4Дигитална компетентност: Базови и специфични компютърни умения0000-00-006 дниповече ...
КК 5Умение за учене: Умение за учене0000-00-004 дниповече ...
КК 6Обществени и граждански компетентности: Обществени и граждански компетентности0000-00-004 дниповече ...
1КК7Инициативност и предприемачество: Обща икономическа култура0000-00-004 дниповече ...
2КК7Инициативност и предприемачество: Лидерски умения0000-00-004 дниповече ...
3КК7Инициативност и предприемачество: Инициативност и предприемачество0000-00-004 дниповече ...
4КК7Инициативност и предприемачество: Умения за планиране и ръководство на проекти0000-00-004 дниповече ...
5КК7 Инициативност и предприемачество: Умения за поемане и оценка на риска0000-00-004 дниповече ...
5250101Автотранспортна техника0000-00-00160 дниповече ...
5250102Пътно - строителна техника0000-00-00160 дниповече ...
3430201Финансова отчетност0000-00-00100 дниповече ...
3440301Оперативно счетоводство0000-00-00160 дниповече ...
3450601Касиер0000-00-0050 дниповече ...
3450801Снабдител0000-00-0050 дниповече ...
3451201Индустрия0000-00-00160 дниповече ...
3451202Търговия0000-00-00160 дниповече ...
3451203земеделско стопанство0000-00-00160 дниповече ...
3451204Икономика и мениджмънт0000-00-00160 дниповече ...
3460101Бизнес - администрация0000-00-00160 дниповече ...
3460301Деловодство и архив0000-00-0050 дниповече ...
6220201Цветарство0000-00-00100 дниповече ...
6220202Парково строителство и озеленяване0000-00-00100 дниповече ...
7620301Помощник - възпитател в отглеждането и възпитанието на деца0000-00-00160 дниповече ...
8131001Спорт0000-00-00160 дниповече ...
kk1Специфично обучение в сферата на съвременните технологии за разработване на софтуер2020-12-0727 дниповече ...
kk2Специфично обучение продажба на ИТ2020-12-0710 дниповече ...
kk3 Надграждане на професионалните умения на служителите в областта на преработка на зеленчуци2021-01-2729 дниповече ...
kk4Обучение за работа с оптична мрежа2020-12-1040 дниповече ...
kk5Общуване на чужд език – английски език - фирма Антиподес ЕООД2020-12-2954 дниповече ...
kk6Общуване на чужд език – английски език - фирма Балкан Агрикалчарал ООД2020-12-0737 дниповече ...
kk7Общуване на чужд език – английски език - фирма Кейбъл тел прима АД2020-12-0737 дниповече ...
СпецефичноПродажба на ИТ за служителите на Антиподес- ЕООД2021-05-2710 дниповече ...