Prema Logo

Център зa професионално обучение

Строител на пътища , магистрали и съоръжения към тях

Код: 5820601
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща професионална подготовка. ЗБУТ. Икономика. Компютърна грамотност

Отраслова професионална подготовка. Чужд език по професията. Сградостроителство. Техническо чертане в строителството. Строителни материали. Основи на строителната механика. Основи на стоманобетона

Специфична професионална подготовка. Геология. Строителни машини. Условия за безопасност при упражняване на професията. Геодезия. Технология напътното строителството. Строителство и експлоатация на пътища. Организация на движението в кръстовище. Въведение в организацията на пътното строителство. Производствена практика

Й