Prema Logo

Център зa професионално обучение

Вътрешни облицовки и настилки

Код: 5820306
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща професионална подготовка. ЗБУТ. Икономика. Компютърна грамотност

Отраслова професионална подготовка. Чужд език по професията. Сградостроителство. Техническо чертане в строителството. Строителни материали. Основи на строителната механика. Основи на стоманобетона. Инсталации в сградите. Технология на строителството

Специфична професионална подготовка. Условия за безопасност при упражняване на професията. Технология на специалността

Й