Prema Logo

Център зa професионално обучение

Геодезия

Код: 5810101
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща професионална подготовка. ЗБУТ. Икономика. Предприемачество

Отраслова професионална подготовка. Чужд език по професията. Основи на сградостроителството.

Специфична професионална подготовка. Топографско чертане. Геодезия. Auto Cad в геодезията. Електронизация и компютаризация в геодезията. Кадастър. Земеустройство. Водно дело. Организация на геодезичните работи. Фотограметрия. Пътно строителство. Инженерна геодезия. Устройство на територията. Картография

Й