Prema Logo

Център зa професионално обучение

Производство на мебели

Код: 5430906
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд .

Отраслова задължителна професионална подготовка. Материалознание. Технологии и машини в дървообработването.

Специфична задължителна професионална подготовка. Технология на мебелното производство. Мебелно производство

Й