Prema Logo

Център зa професионално обучение

Мебелно производство

Код: 5430101
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд . Икономика .Предприемачество

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията. Техническо чертане. Материалознание. Технологии и машини в дървообработването. Електротехника и електроника. Автоматизация на производството. Конструиране на детайли и агрегати. Сушене надървесината. Стилознание. Дървообработване

Специфична задължителна професионална подготовка. Технология на мебелното производство. Конструиране на мебели. Проектиране на мебели и интериор. Настройка и подържане на машини и инструменти. Мебелно производство

Й