Prema Logo

Център зa професионално обучение

Шивачество

Код: 5421101
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд . Икономика .

Отраслова задължителна професионална подготовка. Декоративно рисуване

Специфична задължителна професионална подготовка. Материалознание. Шевни машини и съоръжения. Технология на облеклото от текстил. Основни конструции на облеклото от текстил. Производствена практика

Й