Prema Logo

Център зa професионално обучение

Обувно и кожено - галантерийно производство

Код: 5421001
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд . Икономика .

Отраслова задължителна професионална подготовка. Техническо чертане

Специфична задължителна професионална подготовка. Материалознание. Технология на обувна и кожено – галантерийна промишленост. Производствена практика

Й