Prema Logo

Център зa професионално обучение

Конструиране, моделиране и технология на облекло от кожи

Код: 5420402
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд . Икономика . Предприемачество. Бизнес комуникации

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията. Техническо чертане. Електротехника и електроника. Автоматизация на производството

Специфична задължителна професионална подготовка. Материалознание. Технология на облеклото от кожи. Основни конструции на облеклото от кожи. Шевни машини и съоръжения. Декоративно рисуване. Художествено оформяне на облеклото от кожи. Проектиране на фирми за кофекциониране на кожи. Конструиране и моделиране на облеклото от кожи. Моделиране на облеклото от кожи

Й