Prema Logo

Център зa професионално обучение

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

Код: 5420401
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд . Икономика . Предприемачество. Бизнес комуникации

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията. Техническо чертане. Електротехника и електроника. Автоматизация на производството

Специфична задължителна професионална подготовка. Материалознание. Технология на облеклото от текстил. Основни конструции на облеклото от текстил. Шевни машини и съоръжения. Декоративно рисуване. Художествено оформяне на облеклото от текстил. Проектиране на фирми за кофекциониране на облекло. Моделиране на облеклото от текстил

Й