Prema Logo

Център зa професионално обучение

Хранително-вкусова промишленост

Код: 5410501
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд . Икономика .

Отраслова задължителна професионална подготовка. Хигиена на храните и хранително законодателство

Специфична задължителна професионална подготовка. Суровини и материали в ХВП. Технологично обзавеждане на специалността. Технология на специалността. Производствена практика

Й