Prema Logo

Център зa професионално обучение

Производство на хляб и хлебни изделия

Код: 5410301
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд . Трудово-правно законодателство. Мотивация, предприемачество и комуникативни умения. Комуникации в трудовата дейност. Икономика. Компютърно обучение

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията. Техническо чертане. Машинознание. Автоматизация на производството. Хигиена на храните и хранително законодателство

Специфична задължителна професионална подготовка. Машини и съоръжения в предприятията за производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост. Микробиология. Суровини и материали за производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Технология на хляба и хлебните изделия. Приложна декорация. Производствена практика

Й