Prema Logo

Център зa професионално обучение

Автобояджийство

Код: 5251201
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд .

Отраслова задължителна професионална подготовка. Материалознание

Специфична задължителна професионална подготовка. Устроиство на МПС. Техника и технология в автобояджийството. Производствена практика

Й