Prema Logo

Център зa професионално обучение

Подемно - транспортна техника с електрозадвижване

Код: 5250602
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.Психологически отношения и комуникации.Икономика и отчетност

Отраслова задължителна професионална подготовка. Техническа чертане. Електротехника и електроника. Материалознание. Автоматизация, хидравлика и пневматика. Техническа механика.Шлосерство

Специфична задължителна професионална подготовка. Въведение.Мостови кранове. Козлови кранове.Портални кранове.Кулокранове.Кабелни кранове, дерик кранове и други специални кранове със специална конструкция.Щабелни кранове и трансманипулатори. Велосипедни и конзолни кранове.Товарни и товаропътнически подемници и товарни платформени асансьори.Друга подемно-транспортна техника с електрозадвижване.Практика

Свободно избираема подготовка. Трудово и осигурително право. Организация на трудовия процес.Комуникативни умения, мотивация.Компютърна грамотност. Чужд език по професията

Й