Prema Logo

Център зa професионално обучение

Бизнес - услуги

Код: 3450401
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Микроикономика. Макроикономика. Обща теория на счетоводната отчетност. Право. Бизнес комуникации

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията. Икономика на предприятието. Информациoнни системи. Счетоводство на предприятието. Маркетинг. Организация и управление на предприятието. Финанси

Специфична задължителна професионална подготовка. Хората в организацията. Предприемачество. Търговско право. Компютърен машинопис. Счетоводство. Работа с компютър в предприятието. Бизнес комуникации на чужд език. Бизнес план

Й