Prema Logo

Център зa професионално обучение

Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

Код: 5250601
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.Психологически отношения и комуникации.Икономика и отчетност

Отраслова задължителна професионална подготовка. Техническа чертане. Електротехника и електроника. Материалознание. Автоматизация, хидравлика и пневматика. Техническа механика.Шлосерство

Специфична задължителна професионална подготовка. Класификация. Общо устройство и принцип на действие на двигателитес вътрешно горене (ДВГ).Механизми на ДВГ.Системи на ДВГ.Класификация. Общо устройство на автотранспортната техника.Силово предаване на автотранспортната техника.Ходова част на автотранспортната техника.Системи за управление на автотранспортната техника.Електрообзавеждане на автотранспортната техника.Практика

Свободно избираема подготовка. Трудово и осигурително право. Организация на трудовия процес.Комуникативни умения, мотивация.Компютърна грамотност. Чужд език по професията

Й