Prema Logo

Център зa професионално обучение

Автотранспортна техника

Код: 5250201
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд . Икономика

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията. Техническо чертане. Материалознание. Техническа механика. Електротехника и електроника. Автоматизация. Хидравлични и пневматични устройства в автотранспортната техника. Общопрофесионални умения

Специфична задължителна професионална подготовка. Двигатели с вътрешно горене. Автотранспортна техника. Експлоатация на автотранспортната техника. Производствена практика

Й