Prema Logo

Център зa професионално обучение

Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения

Код: 5220501
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.Икономика

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията.Компютърна грамотност. Техническа механика. Електротехника и електроника. Техническо чертане . Материалознание. Общотехнически знания.

Специфична задължителна професионална подготовка. Технически надзор. КИП и автоматика.Технология на специалността.Експлоатация, поддържане и ремонт на котлите. Практика

Й