Prema Logo

Център зa професионално обучение

Електродомакинска техника

Код: 5220211
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща професионална подготовка. ЗБУТ. Икономика

Отраслова професионална подготовка. Чужд език по професията.Техническа механика. Електроника. Електротехника

Специфична професионална подготовка. Електротехническо чертане. Електротехнически материали. Електроенергетика. Електрически машини и апарати. Електрически инсталации. Mатериали и градивни елементи в електродомакинската техника. Електронагревателни уреди. Преносими битови уреди. Електрически готварски печки. Машини за почистване. Миялни и перални машини. Обработка на материалите. Електромонтажна. Лабораторна- по електрически измервания. Лабораторна – по електрически машини и апарати. Производстена практика

Й