Prema Logo

Център зa професионално обучение

Електрически инсталации

Код: 5220210
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща професионална подготовка. ЗБУТ. Икономика

Отраслова професионална подготовка. Чужд език по професията.Техническа механика. Електроника. Електротехника

Специфична професионална подготовка. Електротехническо чертане. Електротехнически материали. Електроенергетика. Електрически машини и апарати. Електрически инсталации в сгради.Осветление. Промишлени инсталации. Защитни и специални инсталации. Електрически мрежи. Експлоатация и ремонт. Обработка на материалите. Електромонтажна. По специалността - Лабораторна- по електрически измервания;Лабораторна – по електрически машини и апарати. Производстена практика

Й