Prema Logo

Център зa професионално обучение

Електрообзавеждане на транспортна техника

Код: 5220207
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща професионална подготовка. ЗБУТ. Икономика

Отраслова професионална подготовка. Чужд език по професията.Техническа механика. Електроника. Електротехника

Специфична професионална подготовка. Електротехническо чертане. Електротехнически материали. Електрически инсталации. Електроенергетика. Електрически машини и апарати. Устройство на автомобила. Електрообзавеждане на автомобила. Обработка на материалите. Електромонтажна. По специалността - Лабораторна- по електрически измервания;Лабораторна – по електрически машини и апарати. Производствена практика

Й