Prema Logo

Център зa професионално обучение

Електрообзавеждане на производството

Код: 5220204
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща професионална подготовка. ЗБУТ. Икономика

Отраслова професионална подготовка. Чужд език по професията.Техническа механика. Електроника. Електротехника

Специфична професионална подготовка. Електротехническо чертане. Електротехнически материали. Електрически инсталации. Електроенергетика. Електрически машини иапарати. Осветителна техника. Монтаж и експлоатация. Електроснабдяване. Електрообзавеждане на производство. Обработка на материалите. Електромонтажна. По специалността - Лабораторна- по електрически измервания; Лабораторна – по електрически машини и апарати

Й