Prema Logo

Център зa професионално обучение

Продавач - консултант

Код: 3410201
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка.Техника на безопасност и ППО.Трудово-правно законодателство.Бизнес-комуникации.Фирмена култура. Компютърно обучение

Отраслова задължителна професионална подготовка. Английски език. Обща теория на пазарното стопанство/ микро и макро икономика/. Основи на правото и фирмено право. Статистика-Търговска статистика

Специфична задължителна професионална подготовка. Икономика, организация и управление на търговско предприятие. Организация, техника и технология на търговската дейност. Покупко – продажба.Стокознание. Маркетинг и реклама. Обща теория на счетоводството. Отчетност.Счетоводство на фирмата. Касови апарати.Финанси.Финансово-валутни операции на търговската фирма.Финансов и данъчен контрол. Търговски дизайн

Й