Prema Logo

Център зa професионално обучение

Обучение за работа с оптична мрежа

Код: kk4
Начало: 10.12.2020
Време: 40 дни

Описание

Пасивни оптични мрежи. Методи за предаване на високоскоростни потоци данни.

Й