Prema Logo

Център зa професионално обучение

Парково строителство и озеленяване

Код: 6220202
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка - Здравословни и безопасни условия на труд . Икономика .

Отраслова задължителна професионална подготовка - Чужд език по професията

Специфична задължителна професионална подготовка – Водно строителство в озеленяването. Декоративна дендрология с разсадници. Цветарство. Геодезия. Рисуване. Механизация на парковото строителство. Паркова архитектура и фитодизайн. Парково строителство. Защита на парковата растителност

Й