Prema Logo

Център зa професионално обучение

Цветарство

Код: 6220201
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка - Здравословни и безопасни условия на труд . Икономика .

Отраслова задължителна професионална подготовка - Чужд език по професията

Специфична задължителна професионална подготовка – Почвознание. Ботаника. Техническо чертане. Цветопроизводство. Технология на материалите. Машини в цветопроизводството. Селекция и семепроизводство. Търговски дизайн и аранжиране. Декоративна дендрология с разсадници. Озеленяване. Растителна защита

Й