Prema Logo

Център зa професионално обучение

Деловодство и архив

Код: 3460301
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща професионална подготовка – Здравословни и безопасни условия на труд. Обща икономическа теория. Бизнес комуникации

Отраслова професионална подготовка - Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена култура. Компютърен машинопис и текстообработка

Специфична професионална подготовка - Делова кореспонденция. Документационна дейности работа с офис техника. Класифициране и архивиране на данни. Производствена практика

Й