Prema Logo

Център зa професионално обучение

Бизнес - администрация

Код: 3460101
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка - Здравословни и безопасни условия на труд . Обща икономическа теория-макро и микро икономика. Предприемачество и дребен бизнес. Бизнес комуникации. Право – основи на правото, фирмено право. Обща теория на счетоводната отчетност. Финанси

Отраслова задължителна професионална подготовка - Чужд език по професията. Счетоводство на предприятието. Мениджмънт на предприятието. Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена култура. Управление на персонала. Маркетинг. Обща теория на статистиката

Специфична задължителна професионална подготовка – Стенография. Делова кореспонденция. Кореспондентски и информационни технологии и работа в Интернет. Административна и документационна дейност. Документационна дейност и работа с офис техника. Икономически анализ. Класифициране и архивиране на данни. Подготовка за мениджърски проект. Компютърен машинопис. Производствена практика

Й