Prema Logo

Център зa професионално обучение

Снабдител

Код: 3450801
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща професионална подготовка - Здравословни и безопасни условия на труд. Основи на пазарната икономика. Бизнес комуникации.

Отраслова професионална подготовка – Право. Пари, банки, валутни отношения. Работа с компютър и офис техника . Икономика на предприятието

Специфична професионална подготовка – Счетоводство. Данъци. Социално осигуряване. Производствена практика

Й