Prema Logo

Център зa професионално обучение

Оперативно счетоводство

Код: 3440301
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка - Здравословни и безопасни условия на труд . Обща икономическа теория-макро и микро икономика. Предприемачество. Бизнес комуникации. Право.

Отраслова задължителна професионална подготовка - Чужд език по професията. Икономика на предприятието. Финанси. Статистика.

Специфична задължителна професионална подготовка - Обща теория на счетоводната отчетност. Счетоводство на предприятието. Търговско счетоводство. Банково счетоводство. Бюджетно счетоводство. Застрахователно и осигурително счетоводство. Финансов и данъчен контрол. Комплексна учебна практика по счетоводство на предприятията. Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация. Производствена практика

Й