Prema Logo

Център зa професионално обучение

Инициативност и предприемачество: Умения за планиране и ръководство на проекти

Код: 4КК7
Начало: 30.11.-0001
Време: 4 дни

Описание

Умения за планиране и ръководство на проекти

Й