Prema Logo

Център зa професионално обучение

Общуване на чужд език – английски език: Способността да се разбират и съставят устни и писмени послания

Код: 1КК2
Начало: 30.11.-0001
Време: 180 дни

Описание

Способността да се разбират и съставят устни и писмени послания

Нива A1-100 часа; А2-100 часа;В1- 100 часа

Й