Prema Logo

Център зa професионално обучение

Търсене, спасяване и извършване на аварийно – възстановителни работи

Код: 8610201
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща професионална подготовка. ЗБУТ. Икономика. Предприемачество. Основи на правото. Трудово право

Отраслова професионална подготовка. Чужд език по професията. Информационни технологии в спасителната дейност

Специфична професионална подготовка. Oснови на топографията. Правна подготовка. Комуникации. Противопожарна подготовка. Радиационна, химическа и биологическа защита . Инженерна подготовка. Отношения с гражданите. Медицинска подготовка. Специална подготовка. Общо физическа подготовка. Производствена практика

Й