Prema Logo

Център зa професионално обучение

Стругарство

Код: 5211001
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд .

Отраслова задължителна професионална подготовка. Материали и заготовки. Техническо чертане

Специфична задължителна професионална подготовка. Металорежещи машини и инструменти. Шлосерство. Стругарство. Производствена практика

Й