Prema Logo

Център зa професионално обучение

Физическа охрана на обекти

Код: 8610103
Начало: 30.11.-0001
Време: 160 дни

Описание

Обща професионална подготовка. ЗБУТ. Икономика. Предприемачество. Основи на правото. Трудово право

Отраслова професионална подготовка. Чужд език по професията. Информационни технологии в охранителната дейност

Специфична професионална подготовка. Взривни вещества. Оптика. Правна регламентация на частната охранителна дейност. Наказателноправна подготовка. Права и задължения на охранителя. Отношения с гражданите. Долекарска помощ. Стрелково оръжие. Общо физическа подготовка. Освобождаване от захвати и обхвати. Ключови и водещи техники. Защита от удари с нож, бутилка, тояга и стол. Комплексна защита от нерегламентирани атаки.

Физическа охрана на обекти

Й