Prema Logo

Център зa професионално обучение

Вътрешни и международни превози на товари

Код: 8400902
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка.ЗБУТ. Икономика. Чужд език

Отраслова задължителна професионална подготовка. Психология на труда на водача. Пътища, кръстовища и възли. Теория и общо устройство на автомобила.

Специфична задължителна професионална подготовка. Превоз на товари . Ремаркета и системи за прикачване. Безопастност на движението по пътищата. Теория и управление на автомобила. Поведение при пътнотранспортно произшествие.

Й