Prema Logo

Център зa професионално обучение

Козметика

Код: 8150201
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика

Отраслова задължителна професионална подготовка.Чужд език по професията. Електротехника и електроника. Счетоводство. Фирмено право

Специфична задължителна професионална подготовка. Анатомия и хигиена на човека. Рисуване . Козметика. Декоративна козметика . Козметични средства. Професионална етика

Й