Prema Logo

Център зa професионално обучение

Фризьорство

Код: 8150101
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд. Икономика

Отраслова задължителна професионална подготовка.Чужд език по професията. Електротехника и електроника. Счетоводство. Фирмено право

Специфична задължителна професионална подготовка. Материалознание. Рисуване. Козметика. Съвременни тенденции във фризьорството . Хигиена нафризьорството. Психология и професионална етика. Технология на специалността

Й