Prema Logo

Център зa професионално обучение

Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения

Код: 8110901
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд

Отраслова професионална подготовка. Хигиена на храните и хранително законодателство

Специфична професионална подготовка. Материалознание .Технологично обзавеждане . Технология на кулинарната продукция. Практическо обучение

Й