Prema Logo

Център зa професионално обучение

Обслужване на заведения в обществено хранене

Код: 8110801
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд, и опазване на околната среда. Основни компютърни умения. Чуждоезиково обучение

Отраслова задължителна професионална подготовка. Икономикa и отчетност. Материалознание на хранителните продукти. Хигиена на храненето и хранително законодателство. Технологично обзавеждане на заведения за обществено хранене

Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка. Технология на кулинарната продукция. Сервиране на храни и напитки. Барманство. Производствена практика

Й