Prema Logo

Център зa професионално обучение

Заваряване

Код: 5210901
Начало: 30.11.-0001
Време: 50 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Основи на БХТ и ППО. Основи на икономиката на труда и производството.

Отраслова задължителна професионална подготовка. Металознание.Електротехника. Техническо чертане

Специфична задължителна професионална подготовка.Технология на заваряването на металите. Ръчно електродъгово заваряване . Шлосерство

Й