Prema Logo

Център зa професионално обучение

Подпомагане на възрастни

Код: 7620402
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд . Икономика .

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията. Нормативно регулиране на социалната подкрепа. Въведение в професията. Методи на социалната работа. Професионална етика. Грижи за хора с увреждания вдомашна среда. Ефективно общуване в работата с хорас увреждания. Оценка на риска за хората с увреждания

Специфична задължителна професионална подготовка. Въведение във възрастовата психология. Въведение в андрагогията. Въведение в клиничната социална работа за възрастни. Стандарти и критерии за социални услуги завъзрастни. Грижи завъзрастнихора с увреждания в домашна среда. Подкрепа завъзрастнихора с увреждания в домашна среда. Конфликтии посредничество при конфликти

Й