Prema Logo

Център зa професионално обучение

Подпомагане на деца

Код: 7620401
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд . Икономика .

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията. Нормативно регулиране на социалната подкрепа. Въведение в професията. Методи на социалната работа. Професионална етика. Грижи за хора с увреждания вдомашна среда. Ефективно общуване в работата с хорас увреждания. Оценка на риска за хората с увреждания

Специфична задължителна професионална подготовка. Въведение в детската психология. Въведение в специалната педагогика. Въведение в клиничната социална работа с деца. Стандарти и критерии за социални услуги за деца. Грижи за деца с увреждания в домашна среда. Работа в конфликтна ситуация

Й