Prema Logo

Център зa професионално обучение

Машини и съоръжения за заваряване

Код: 5210303
Начало: 30.11.-0001
Време: 100 дни

Описание

Обща задължителна професионална подготовка. Основи на БХТ и ППО.Основи на икономиката на труда и производството.

Отраслова задължителна професионална подготовка. Чужд език по професията. Металознание. Електротехника.Техническо чертане

Специфична задължителна професионална подготовка. Машини и съоръжения за заваряване.Топла обработка на металите.Заваряване .Шлосерство.Стругарство.Сглобяване и ремонт на съединения

Й